Wyjazd za granicę

Zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych
z Polski na terytorium
WIELKIEJ BRYTANII muszą spełniać następujące wymagania:


Psy, koty i fretki:


 

1. W pierwszej kolejności muszą zostać zidentyfikowane za pomocą mikroczipu.

2. Następnie zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

3. Należy pobrać krew od zwierzęcia (rejestry lekarzy upoważnionych do pobierania próbek krwi od psów, kotów i fretek do wykonania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzą właściwe terytorialnie okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy ww. lekarzy są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl) i przesłać do badania w kierunku efektywności ww. szczepienia do zatwierdzonego przez Unię Europejską laboratorium – lista zatwierdzonych laboratoriów jest zamieszczona w Decyzji Komisji 2005/392/WE (zatwierdzonym laboratorium na terenie Polski jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Wirusologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, www.piwet.pulawy.pl). Przeprowadzenie badania nie jest konieczne
w przypadku fretek.

Krew winna zostać pobrana w okresie określonym przez producenta szczepionki.


4. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku ww. badania (tzn. miano przeciwciał w surowicy musi wynosić co najmniej 0,5 IU/ml).


5. Po uzyskaniu wyniku powyższego badania należy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących (lista lekarzy wyznaczonych znajduje się na stronie internetowej: www.vetpol.org.pl) w celu wprowadzenia informacji
o wszystkich ww. czynnościach do paszportu zwierzęcia.

6. Dodatkowo na 24-48 godzin przed wyjazdem, zwierzę musi zostać odrobaczone preparatem zawierającym praziquantel i poddane profilaktyce przeciwkleszczowej - te czynności również muszą zostać potwierdzone w paszporcie zwierzęcia (obroże przeciwkleszczowe nie są akceptowane).

7. Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą
i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej
www.defra.gov.uk ).


Uwaga !!! Aby zwierzę zostało wpuszczone na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej musi być bezwzględnie zachowana kolejność powyższych działań.

W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

Uwaga !!!

 • Przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie
  jest niedozwolone.

 • W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie:

Pit Bull Terrier

Japanese Tosa

Dogo Argentino

Fila Brasileiro,

, a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii, jest objęte zakazem, można znaleźć pod adresem:

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/dangerous/index.htm


 • W odniesieniu do gatunków wymienionych w Części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 26 maja 2003 r.
  w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych
  o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG,
  nie są określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu dla królików i gryzoni można odnaleźć pod adresem:

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/rabbits.htm


 • Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży.


Więcej informacji dotyczących zasad wwozu dla bezkręgowców, gadów lub płazów- zwierząt towarzyszących, można odnaleźć pod adresem:


http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/other.htm

 • Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii
  z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki ornitozy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu ptaków towarzyszących, utrzymywanych w niewoli można odnaleźć w zakładce Informacja dla Importerów (Importer Information Note) pod adresem:


http://www.defra.gov.uk/foodfarm/animaltrade/imports/iins/birds/a11.htm • W przypadku wwozu ptaków towarzyszących, właściciel zwierzęcia musi złożyć wniosek o pozwolenie na wwóz, które wydawane jest przez Departament for Agriculture and Rural Development, Dundonald Mouse, Upper Newtownards Road, Belfast BT4 3SB, Northern Ireland, UK; tel. 0044- (0) 28 9052 4999.
W przypadku wątpliwości można skontaktować się z:


Animal Health Import Team
Animal Health Divisional Office
Beeches Road
Chelmsford
Essex CM1 2RU

Tel: 01245 454860
Fax: 01245 351162


AHITchelmsford@ani
Witamy

WIBRYS Lecznica dla zwierząt

Piotr Pawłowski lek. wet.
specjalista chirurg weterynarii
oraz chorób psów i kotów
specjalista radiolog wet.

Magdalena Frankowska lek. wet.
specjalista chorób psów i kotów

Anna Chojecka lek. wet.
specjalista chorób psów i kotów

Ewelina Nowakowska  lek. wet.

Agnieszk Kosno           lek. wet.

Marta Rosiak                tech. wet.

ul. Hubalczyków 6
09-409 Płock

tel. +48 24 266 94 10
tel. kom. +48 600 630 631

www: www.wibrys.pl
e-mail: wibrys@op.pl
e-mail: wibrys1@wp.pl